Vi förmedlar fortfarande konst av "våra" konstnärer:
Peter Arnesson
Lennart Aschenbrenner
Curt Asker
Olle Baertling
Magnus Berg
Lars Englund
Curt Fors
Arne Frifarare
Lennart Färnmark
Barbro Gustafson
Rune Hagberg 

Olle Kåks
Tord Lager
Yvonne Larsson
Carl Magnus
Mariana Manner
Helmtrud Nyström
Johan Petterson
Torsten Renqvist
Peter Sternäng
Ulf Trotzig
Nils Gunnar Zander