2000

Göran Rydén
Tord Lager
Lotti Ringström
Harald Lyth
Carl Magnus