2001

”Former i landskap”
Mariana Manner
Ulla Buhre
Klas-Göran Tinbäck
Ann Blom