2003

Stig Claesson, “Slas”
Peter Sternäng
Olle Ängkvist
Sommarutställning med galleriets konstnärer
Nils Gunnar Zander
Barbro Gustafson