1980 – 81

Invigningsutställning med bl.a. Olle Kåks, Torsten Renqvist, Jean Fautrier, Jasper Johns och Lucio Fontana.

Jean Fautrier
Harald Lyth
Pierre Tal-Coat
Bengt Olsson