1986

Tord Lager
Henri Michaux
Rune Jansson
Curt Asker
Lennart Aschenbrenner
Olle Kåks
John Noel Smith