1989

Torsten Rehnqvist
Michael Jäger
Nils Kölare
Original och grafik
Tord Lager
Lennart Aschenbrenner
Ockie Nidsjö