1990

Rune Jansson
Pierre Tal-Coat
Niklas Anderberg
Nils Gunnar Zander
Tommy Carlsson
Olle Kåks
Galleri Birgersson 10 år – jubileumsutställning