1996

Lars Englund
Peter Arnesson
Tord Lager
Nils Gunnar Zander
”Människor” – samlingsutställning