1997

Peter Sternäng
Lennart Aschenbrenner
Elisabet Oscarsson
Gunnar Okner
10 år på Brogatan – jubileumsutställning